OSmart beslut?

Juni månads idrottssnackis har varit beslutet att tilldela MTG sändningsrättigheterna för OS 2014 och 2016. Ett beslut som upprört och oroat många. Inte minst Sveriges Television som skött sändningarna sedan 1960.

Men nu är det alltså dags för kommersiella aktörer att ta över dyrgripen OS. Det har blivit möjligt sedan Internationella Olympiska Kommittén, IOK, ratat European Broadcasting Union, EBU, som samarbetspartner. EBU organiserar som bekant de nationella tv-bolagen, som SVT, NRK, BBC, Rai m.m.
Med EBU borta ur bilden hamnade istället sändningsrättigheterna hos bolaget Sportfive. Som i sin tur sålde de svenska rättigheterna vidare till MTG.

Det är givetvis mumma för koncernen där Viasat ingår, med bl a TV3, TV6, TV8 och TV10 under sina vingar. Trots en beräknad prislapp på ca 250 miljoner kronor är affären mycket lukrativ för MTG.
Reklamvärdet för världens största idrottsevenemang kan knappast överskattas och investeringen kommer ge en god avkastning.

Ekonomiskt lär därför både IOK och MTG vara tillfreds med uppgörelsen. Frågan är om tv-publiken, idrottsfantasterna och den svenska idrottsrörelsen är lika nöjda?

För tv-tittarna kommer knappast kunna njuta av samma breda OS-utbud som SVT erbjudit. Det blir en effekt av den uppdelning av sändningarna som Viasat gör.
Delar av materialet hamnar nämligen i Viasats "större" kanaler, som TV3, TV6 etc, medan annat placeras i bolagets betaltv-alternativ.

Enligt uppgift har MTG krav på sig att sända minst 300 timmar live från OS-sändningarna i gratiskanaler, som t ex TV6. Detta fördelat på 100 timmar från vinterspelen i Sotji 2014 och 200 timmar från sommarspelen 2016 i Rio de Janeiro.

300 timmar kan förvisso låta mycket. Men i relation till SVT:s sändningar från senaste sommar- och vinterspelen blir dock bilden en annan.
Sveriges Television sände nämligen fyra gånger så mycket från dessa två arrangemang. TV-publiken kan alltså räkna med en rejäl svältkur framöver.

Vid sidan av den rent kvantitetsmässiga aspekten kvarstår också frågan om vilket innehåll som kommer visas i frikanalerna? En kvalificerad gissning är att mycket aktiviteter med svenska intressen hamnar där. Dock långtifrån alla.

För Viasat vill säkerligen lyfta fram olympiska godbitar som exempelvis friidrotten i sina stora skyltfönster som TV3 och TV6. Allt annat vore vansinne, sett till de reklamintäkter som hägrar.
Men då måste några inslag maka på sig - och det blir knappast tittarfavoriter som ishockey, skidor, fotboll, handboll etc.

Nej, här talar vi om marginella företeelser som gång, rodd, skytte, vattenpolo m.m. Sporter som knappt får mätinstrumenten att börja vibrera vid tittarmätningar.
För sådana sporter är OS en återkommande fest för alla involverade. Plus ett ypperligt skyltfönster för marknadsföring och rekrytering.
Helt enkelt en jättechans att uppbåda intresse för sin verksamhet i samband med världens största idrottsevenemang. Något som knappast kan överskattas.

Nu är risken stor att de små idrotterna hamnar i frysboxen när jakten på tittarsiffror och lukrativa reklamintäkter vidtar. För när dyra investeringar ska generera vinster väger begrepp som tradition, mångfald, jämlikhet o s v lätt.
Honnörsorden blir istället framgång, popularitet, excentriskhet - sånt som säljer ute i stugorna.

Kanske är det så att en minskad exponering för småidrotter på sikt leder till ett förändrat idrottslandskap. Ett landskap där de stora, folkkära idrotterna via ökad uppmärksamhet rycker undan grogrunden för de små verksamheterna existens. Långtifrån det mångfacetterade idrottsliv vi ser idag.
Lås oss hoppas att det scenariot inte blir verklighet.

En annan farhåga rör själva produktionen av OS-sändningarna. Har Viasat de resurser som krävs för att ro detta gigantiska arrangemang i land?
Själva bildmaterialet från de olika arenorna förmedlas givetvis av externa aktörer. Men sedan gäller det att installera egna produktionsteam på plats, med allt vad det innebär i form av reportrar, film- och ljudteam, kommentatorer, producenter etc.

På hemmaplan krävs också massiva insatser för att hantera det stora inflödet av information som ska vidarebefordras till oss tv-tittare.
Det är inte många tv-bolag förunnat att besitta den bemanningen, kompetensen och utrustningen. Sveriges Television gör det - andra aktörer får ofta använda sig av frilansande krafter.
Det kräver en sällan skådad samordning för att hålla ordning på alla medverkande parter. Vilket kan bli en källa till oro vid ett jätteprojekt som OS.

Nu tror jag inte Viasat ger sig i kast med ett sådant här projekt utan vetskapen att man klarar av utmaningen. Allt annat vore otänkbart. Exempelvis skulle en dålig produktion skada det egna varumärket för lång tid framöver. Något som skulle ge återverkningar både finansiellt och prestigemässigt.

Nej, då är jag mer bekymrad över själva rapporteringen till oss tv-tittare. Genom årens lopp har det tyvärr visat sig att kunniga, erfarna och vältaliga kommentatorer inte växer på träd. Något som blivit tydligt när SVT förlorat rättigheterna till olika sportevenemang.

Visst finns det många duktiga frilansare på det här området. Men man kan inte bortse från den rutin och kunnande som SVT byggt upp genom åren.
Ingen annan tv-bolag är därför i närheten av så många sportkommentatorer med både djup och bred kunskap. Så på den här punkten känner jag viss oro.

Slutligen kan jag inte låta bli att kommentera det senaste utspelet från IOK angående squash och OS.
Nu uppger IOK att squash finns med på listan över tänkbara kandidater för OS 2020. Gäsp. Har ni hört det förut, eller?

Men hos squashens företrädare utbryter givetvis glädjeyra och både PSA, WISPA och WSF menar att nu är det dags att kavla upp ärmarna och jobba stenhårt.
Squashens stora fördelar lyfts fram igen och en gnista av hopp börjar spira. Själv skakar jag bara på huvudet och suckar djupt. Vem tror IOK att man lurar?

Varför skulle squash ha en mer fördelaktig position nu än vid den senaste omröstningen? Har det skett någon omvälvande förändring till squashens fördel?
Svaret är givetvis nej - produkten håller lika hög klass som tidigare. Vilket naturligtvis bör ge en plats i OS så länge andra racketsporter som badminton och bordtennis inkluderas.

Så, vad behöver ändras för att vi ska nå framgång den här gången? Argumenten? Knappast. Squashen har stora fördelar och de kan man knappast blunda för. Inte ens som IOK-ledamot...

Kan medieexponering, rekrytering och prispengarna förstärkas? Javisst, men de här frågorna jobbar man redan med och - hävdar jag - har nått minst lika långt som racketkollegorna.

Då är det mer avgörande hur squashen utvecklas i stormakterna Indien, Kina och Nordamerika. Den sistnämnda marknaden är givetvis oerhört viktig och här rullar det på riktigt bra.
Inom fem år kommer squashen ha flyttat fram positionerna rejält i USA.

Både avseende prispengar, spelarrekrytering och motionsspel. Detsamma gäller för Indien.
Deras squashcenter börjar nu fostra allt mer talanger och man närmar sig ett stort internationellt genombrott.

Slår squashen stort i dessa länder kommer inget kunna stoppa en medverkan i OS. För det som stormakterna vill, så brukar det bli. Vare sig vi snackar sanktioner från FN eller en omröstning inom IOK...

Keep on squashin´Mikael Dunder,krönikör

   
 


 

Kommentera krönikan här                              Åter till huvudsidan nyheter

Läs tidigare krönikor från 2011

Läs tidigare krönikor från 2010

Läs tidigare krönikor från 2009

Läs tidigare krönikor från 2008

© Karlstad Squashklubb 2011

Kontakta Webmaster
 

Sidan är optimerad för visning i upplösningen 1024 X 768