Aktiva veteraner

Man brukar säga att dagens äldre är betydligt mer aktiva än tidigare generationer. Något som manifesteras i sysselsättningar som resor, kurser och föreningsliv. Nu verkar den aktiva trenden även nått squashens domäner.

Titta bara hur det ser ut i seriespelet. Långt upp i divisionerna huserar de grå tinningarnas charm, ackompanjerat av diverse linnement, stödförband och andra behövliga attribut.
Matchprotokollen påminner emellanåt om rena karbonkopior av motsvarande formalia från 1980- och 90-talet. Skillnaden är försumbar. Några ändrade siffror i datum- och poängkolumnerna är det som skiljer.

När den värsta nostalgifrossan inträder är det som om tiden stått stilla. Samma namn, kännetecken, spelmönster - och matchresultat. För även om årsringarna accelererat och kropparna haft en eh... skiftande utvecklingskurva så tycks hierarkierna bestå.
Den lyckosamme förr är påfallande ofta vinnaren även idag. Fru Fortuna släpper inte greppet i första taget.

En del hävdar med emfas att veteraninvasionen är ett svaghetstecken hos svensk squash. Att gamla ärrade kämpar enbart hänger kvar för att konkurrensen är så svag.
Det stämmer säkert till viss del. Men sanningen är samtidigt lite mer komplex än så. För squashen är ingalunda någon ensam frizon på detta tema utan trenden återfinns inom en växande andel idrotter. Ishockey, fotboll och handboll är bara några exempel där rutin värderas högt och ålder inte enbart ses som ett skällsord.

Kanske är det för tidigt att tala om en renässans avseende uppskattande av ålderdomlig vishet och erfarenhet. Men en kursändring verkar ändå vara på gång inom idrotten vilket kanske banar väg för inbrytningar inom fler samhällssektorer.
En lovvärd utveckling, enligt min mening. För givetvis är det kunnandet och prestationen som ska stå i centrum när en person bedöms. Inte vederbörandes ålder. Därom är vi nog alla överens.

Därför blir jag lite lätt irriterad när man menar att Kalle, 35, ska stiga åt sidan för att släppa fram Oskar, 20. Även om Kalle bevisligen spelar bättre än sin unga konkurrent.
Vilka signaler sänder det?!? Ja, inte att man premierar spetskompetens och vinnarattityd i alla fall. Tvärtom. Låt istället unga spelare bevisa sin duglighet genom att utveckla personliga färdigheter till den nivå som krävs. Först då är det läge för ett spelarbyte.

Här vill jag gärna knyta an till de tankar som Truls Olterman förde fram i ett nummer av squashförbundets medlemstidning. Truls menade att unga spelare i större utsträckning borde delta i seniortävlingar. Helt enkelt utsätta sig för alla de tricks och tjuvknep som våra ärrade gentlemän tillägnat sig genom åren.

Jag kunde inte sagt det bättre själv, Truls. Ett sådant stålbad både härdar och påskyndar den unga spelarens utveckling. Och ger samtidigt en viktig inblick i de krafter - både fysiska och mentala - som krävs på högre nivåer.
Sådana möten utgör en viktig grundsten i formandet av nya storspelare i Sverige. Det är därför som våra aktiva veteraner spelar en viktig roll i den svenska squashens utveckling

Rutin får aldrig underskattas. Det är en viktig egenskap i en squashspelares arsenal som växer i takt med ett flitigt matchande.
Just därför måste vi släppa fram ungdomarna, menar vissa förespråkare. Unga talanger tröttnar när de inte får spela matcher utan ratas till förmån för veteraner.

Givetvis är det olyckligt om så är fallet. Men min motfråga till de som känner så blir då: vad gör du åt det? Hur många tävlingar har du deltagit i det senaste året? Hur många stegmatcher har du spelat under säsongen? Har du utmanat några av de äldre spelarna som står i din väg? Han du bett klubbens tränare om ett program för att utvecklas till en högre spelnivå?
Kan du svara ja på ovanstående frågor är det troligen bara en tidsfråga innan du når målet. Eller, så får du helt enkelt acceptera att det finns andra spelare som är bättre. Så ser verkligheten ut ibland, oavsett om vi gillar det eller ej.

Påfallande ofta kan man ändå nå högt ställda mål genom metodiskt och passionerat arbete. Men det krävs ett öppet sinnelag där man kritiskt granskar sin egen position utifrån styrkor och svagheter. Och inte blundar för de obehagliga sanningar som framträder.
Har du exempelvis en svag teknik och stark fysik är det troligen inte konditionen som kommer svika dig under matcherna. Lösningen handlar då inte heller om att förbättra fysiken än mer...

Svagheterna finns kvar så länge du tillåter det. Genom att lyfta fram skavankerna i ljuset och bearbeta dem kommer spelet snabbt förbättras

och utvecklas. En process där våra aktiva veteraner kan spela en viktig roll.
För är det något en lätt grånad gentleman med hög puls och värkande lemmar känner igen så är det svagheter. Sådant sniffar vi oss till med en blodhunds luktsinne. Samt exploaterar brutalt, pricksäkert och skoningslöst.
Och du, frustrationen hos er juniorer bjuder vi på!

Keep on squashin´
 

  Mikael Dunder,krönikör
 

 


 

Kommentera krönikan här                              Åter till huvudsidan nyheter

Läs tidigare krönikor från 2010

Läs tidigare krönikor från 2009

Läs tidigare krönikor från 2008

© Karlstad Squashklubb 2010

Kontakta Webmaster
 

Sidan är optimerad för visning i upplösningen 1024 X 768